3-4-SAD

Hitne situacije ne zahtijevaju zamjenu dobrih metoda lošima.